BİLDİRİLER


YAZIM KURALLARI

Çalışmalar MS Word dosyası olarak 10 punto Times New Roman fontu, tek satır, iki tarafa eşitlenmiş paragraf yapısı, ve en fazla 10-12 sayfa olarak hazırlanmış olarak gocvekadin2018@bursa.bel.tr adresine iletilmelidir. Dipnot ve kaynakça yazımında  tüm çalışmada APA yazım kurallarına uyulmalıdır. Sayfa yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır;

A4 Boyutunda

Üst Boşluk  : 5 cm

 Alt Boşluk:  3 cm

 Sol Kenar: 4 cm

 Sağ Kenar: 2 cm

 Türkçe çalışmalar en fazla 350 kelime ve tek paragraf olarak düzenlenmiş İngilizce özet içermelidir. Ayrıca en fazla 3 anahtar kelime yer almalıdır.

Tablo ve şekiller sırayla numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır.

 

Not: Yazım kurallarında İngilizce sayfamızdaki yazım kurallarını dikkate alınız.