KONULAR


Zorunlu göçmen / Özgür Göçmen
Göçün Uluslararası Etkisi
Göç ve İnsan Ticareti
Göç ve İstismar / Şiddet
Günümüz Dünyasında Göçün Niteliği
Göçün Sosyal Değişime Etkisi
Göçmen Kadınların İstihdam Alanları ve Niteliği
Göç ve Aile Dinamikleri
Göçün Kadın ve Erkekler Üzerinde Etkisi ve Farklılıklar
Kadına ve Erkeğe Özgü Göç Nedenleri Farklılaşmakta mıdır?
Göç Politikaları (Dünyada) Geliştirme
Uluslararası Sözleşmeler/Kanunlar Göçmen Haklarını Ne Kadar Koruyor?
Ülkemizde Yabancılar Hukuku
Göçmen Dayanışma ve Sosyal İlişkiler Ağı
Göç ve Diaspora
Göçmen-Yerel Yönetimler – Kente Entegrasyon
Medya: Bir ötekileştirme yoksa kabul alanı mı?
Göç ve Göçmenlerin Medyada Gösterimi ve Algı
Alamancılardan – Muhacırlara: Türkiye’de Göçün İki Yüzü
Göçün Toplumsal Dönüşüme Etkisi
Ayrımcılık Unsurlarının Göçle Yeniden Üretiminde Kadınlar
Göç – Kadın ve Eğitim Hakkı
Göçen Kadınların Deneyimleri
Dünyada Göç ve Geçiş Ülkelerinin Durumu?
Göç Kararı ve Kadın
Göç, Kadın ve İstihdamı
Göçe ve Göçmenlere Yönelik Tutum ve Politikalar
Göçmenlerin Dini Kimliklerinin Muhafazası ve Değişimi
Göç Araştırmalarında Veri Analizi

Not: Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması koşuluyla farklı bildiriler de kabul edilecektir.